juni 21, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

Rabobank verwacht 4,2 groei voor dit jaar

De Rabobank publiceerde vandaag haar economisch kwartaalbericht en daarin verwachten ze dat de groei voor dit jaar nog wat hoger uit gaat komen. In het kort wordt het volgende verwacht voor dit jaar:

  • We hebben onze groeiverwachting van de Nederlandse economie voor dit jaar opwaarts bijgesteld naar 4,2 procent (was 3,7 procent). De groeiverwachting voor volgend jaar blijft met 3,7 procent ongewijzigd
  • Het herstel is sterker dan in andere Europese landen en betekent dat het Nederlandse bbp in het derde kwartaal van dit jaar weer boven het niveau van vóór de coronacrisis ligt
  • Hoewel ook consumptie, investeringen en overheidsbestedingen gestaag groeien, valt vooral de sterke groei van de internationale handel op
  • De inflatie stijgt tijdelijk, maar blijft naar verwachting binnen de perken
  • De aangekondigde afbouw van de generieke steunmaatregelen is verantwoord en logisch, zeker in combinatie met de bijzonder krappe arbeidsmarkt; we verwachten niet dat de afbouw de komende tijd leidt tot een sterke stijging van de werkloosheid

In het tweede kwartaal van 2021 groeide de Nederlandse economie met 3,1 procent onverwachts hard. Gemiddeld was het bbp in dat kwartaal nog slechts 0,9 procent kleiner dan voor het uitbreken van de coronapandemie. Dat betekent ook dat dit niveau aan het einde van het tweede kwartaal vermoedelijk al is bereikt. Dit geldt voor de economie als geheel. Onderliggend zijn er grote verschillen tussen sectoren en regio’s.

Dat betekent echter niet dat de economie al weer helemaal is hersteld. Zonder pandemie zou de economie immers in de tussentijd zijn doorgegroeid met ruim 2 procent. Er zit dus nog meer inhaalgroei in het vat. Daarom verwachten we ook in de tweede helft van dit jaar relatief sterke bbp-groei.

Deze cijfers betekenen een jaarlijkse groei van 4,2 procent in 2021 en 3,7 procent in 2022. Dit zijn in historisch perspectief bijzonder hoge groeicijfers, maar ze volgen dan ook op een historisch grote krimp van 3,8 procent in 2020. Volgens deze prognoses is de omvang van de Nederlandse economie eind 2022 3,9 procent groter dan drie jaar daarvoor, net voor aanvang van de pandemie.