juni 20, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

VFBO: Belast vermogen op werkelijk rendement

Het Verbond van Financiële Beroepsorganisaties (VFBO) pleit voor aanpassing van de belastingheffing in box 3. Vermogen zou belast moeten worden op basis van het werkelijk gerealiseerde rendement in plaats van een fictief rendement. Die aanpassing van de fiscale regels is op de korte termijn mogelijk, zo wijst onderzoek uit, in elk geval voor vermogen dat bij financiële instellingen in Nederland staat.

Driekwart van de financiële adviseurs zou een dergelijke aanpassing van de regels toejuichen. Dit blijkt uit een representatieve enquête onder de VFBO-achterban. Het VFBO versterkt de positie van meer dan 10.000 financieel adviseurs en financieel planners met ieder hun eigen specialisme en ondersteunt hen bij het leveren van deskundig integraal financieel advies.

Deze adviseurs zien het meeste heil in een vermogenswinstbelasting (VWB), meer nog dan een vermogensaanwasbelasting (VAB). Zowel bij de vermogenswinst-, als bij de vermogens-aanwasbelasting worden de vruchten uit het vermogen belast; zoals rente, dividend, huur en pacht. Het verschil is de waardeontwikkeling van de vermogensbestanddelen, waarbij waardeontwikkeling van spaargeld niet aan de orde is. Bij de VWB wordt er afgerekend over de gerealiseerde waarde bij de verkoop van het vermogensbestanddeel. Bij VAB wordt jaarlijks de waardestijging van de beleggingen in de belastingheffing meegenomen, ongeacht de realisatie van verkoopwinst.