april 25, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: kabinet laat horeca & cultuur in de kou staan

De hele samenleving, inclusief de Nederlandse bevolking en menig medicus, is van mening is dat het oneerlijk is en niet uit te leggen valt dat de horeca helemaal gesloten blijft. Toch blijft het kabinet vanuit een ivoren toren beslissen. Gevoel hebben voor wat er in de maatschappij en met ondernemers gebeurt, is essentieel voor draagvlak. Dat gevoel ontbreekt echter bij het kabinet. In de persconferentie was geen enkele empathie te bespeuren voor de sectoren die gesloten blijven: horeca, cultuur en evenementen. Weliswaar is er benoemd dat deze sectoren op 25 januari prioriteit krijgen, maar dit is op geen enkele manier concreet gemaakt. Minister Kuipers heeft het weliswaar over het samen oplossen van de crisis, maar een gezamenlijkheid en solidariteit uitspreken heeft geen waarde als het in de realiteit niet wordt waargemaakt. Bovendien biedt je daarmee geen perspectief. Dat de horeca wederom wordt opgeofferd, is wat KHN betreft een valse start van een nieuw kabinet.

Sociaal-maatschappelijk belang

Nederland is corona-moe en heeft genoeg van alle maatregelen. De samenleving snakt naar lucht, perspectief, contact en wil elkaar weer ontmoeten. Als huiskamer van de samenleving kan de horeca dit op een veilige manier faciliteren. Dat heeft de sector tijdens de perioden van heropening keer op keer bewezen. Horecaondernemers zijn boos en begrijpen niet dat binnen de versoepelingsruimte die nu wordt geboden, geen ruimte voor de horeca is. De aanhoudende onzekerheid en het gebrek aan perspectief zorgen voor onzekerheid, frustratie en psychische druk, ook bij hun medewerkers. Het onnodig dichthouden van een sector die juist voor een veilige ontmoetingsplek zorgt, heeft bovendien enorme gevolgen voor de (mentale) gezondheid en weerbaarheid van de samenleving. Het wordt tijd dat het kabinet het sociaal-maatschappelijk belang van de sector herkent. Een gezonde samenleving kan immers de druk op de zorg verkleinen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De afgelopen weken hebben we er echt werkelijk alles aan gedaan en meerdere gesprekken gevoerd met de nieuwe minister van EZK om ook de horeca mee laten te nemen in de versoepelingsruimte, maar dat zit er vooralsnog niet in. Onbegrijpelijk en onacceptabel aangezien de horeca in heel Europa gewoon open is. Als branche willen we dan ook per direct gelijkgesteld worden en komen daarom in actie.”

Volop steun van burgemeesters en politiebonden

Ook burgemeesters en politiebonden spreken zich massaal uit. Zij zijn inmiddels doordrongen van het feit dat de horeca essentieel is voor de samenleving en zien het belang van de verbindende factor van de horeca. Burgemeesters zitten dicht bij ondernemers en burgers en zien wat de lockdown met mensen doet. KHN voelt zich dan ook enorm gesterkt door de steun en het realiteitsbesef van veel burgemeesters die (horeca)ondernemers steunen in hun overleving. Zij nemen het op voor de ondernemers in hun stad en bieden hun ruimte. Een groep burgemeesters in Zuid-Limburg heeft besloten om alle ondernemers op 15 januari tussen 10.00 en 20.00 uur de gelegenheid te bieden om de deuren te openen om hun ongenoegen kenbaar te maken. KHN roept alle andere burgemeesters in Nederland op om dit voorbeeld te volgen. Daar zou het kabinet ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Ondernemers de kans geven om weer veilig te kunnen ondernemen komt de leefbaarheid in steden en dorpen ten goede én draagt daarmee bij aan een gezonde, weerbare samenleving.