juli 25, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) weer ‘veilig’ en dat kwam goed uit

De Europese lidstaten hebben op 7 oktober jl. besloten om Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) weer op de Europese lijst van veilige landen te plaatsen in het kader van het EU inreisverbod. Er is onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan 75 per 100.000 inwoners over een periode van 14 dagen. Ook is gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in de betreffende landen. Hierin worden onder andere het aantal uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC en de WHO leveren daarvoor de benodigde informatie.

En dat kwam, toevallig of niet, wel erg goed uit. Op 3 november aanstaande houdt Nederland zijn nationale dag op Expo 2020 Dubai. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zullen de officiële opening van het Nederlandse paviljoen op de 35e wereldtentoonstelling bijwonen. Ook minister De Bruijn voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is daarbij aanwezig: hij leidt tegelijkertijd een handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De handelsmissie staat in het teken van duurzame stedelijke ontwikkeling. Bijna vijftig bedrijven uit Nederland nemen hieraan deel. Ze zijn actief in de sectoren water, duurzame energie, voedsel, stedelijke inrichting of logistiek. Op de nationale dag wordt het Nederlands paviljoen extra uitgelicht op Expo 2020 Dubai.

Minister De Bruijn: ‘In de Golfregio is er veel vraag naar duurzame oplossingen uit deze sectoren, bijvoorbeeld slimme teeltmethoden in de landbouw die weinig water verbruiken. Het is goed om te zien dat zoveel Nederlandse ondernemers zich hebben aangemeld en mogelijkheden voor groei zien. Onze bedrijven hebben veel te bieden en kunnen dat op de Expo aan de Golfregio en de rest van de wereld laten zien. Als overheid ondersteunen we het bedrijfsleven graag bij het verzilveren van deze kansen. Het Nederlands paviljoen op de Expo biedt hiervoor een prachtig podium.’

De handelsmissie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk leider van de delegatie. De missie is onderdeel van een breder programma in het Nederlands paviljoen tijdens Expo 2020 Dubai. Zo zijn er gedurende zes maanden verschillende themaweken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, gezondheid, voedselzekerheid en water. Bedrijven en instellingen uit Nederland die daarin actief zijn, kunnen dan contacten leggen en zakendoen met partners in de Golfregio en andere werelddelen.

Expo 2020 Dubai, vanwege corona een jaar uitgesteld, loopt van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Het Nederlands paviljoen – een biotoop – heeft als thema ‘Uniting Water Energy and Food’: het toont bezoekers en bedrijven wat ons land heeft te bieden op het vlak van water, energie en voedsel. Met energie van de zon wordt water uit de woestijnlucht gewonnen, waardoor planten in het paviljoen kunnen groeien. Met de gebruikte materialen is het paviljoen een voorbeeld van hoe je duurzaam en circulair kunt bouwen.