april 25, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

Rutte heeft Rutte IV bij elkaar

De namen van het nieuwe kabinet zijn bekend. Een groot aantal namen zijn beloond voor hun eerder werk. Zo zien we Hugo de Jonge terug keren en de nieuwe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de vorm van Ernst Kuipers. Ook Rob Jetten wordt beloond voor zijn geduld met Kaag aan de leiding met als dank de positie van Minister voor Klimaat en Energie. Sigrid Kaag wordt Minister van Financiën.

Een overzicht van de bewindspersonen van kabinet-Rutte IV:
Ministerie Post Bewindspersoon (Partij)
Algemene Zaken Minister-president Mark Rutte (VVD)
Financiën Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66, vicepremier)
Staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij (CDA)
Staatssecretaris Toeslagen en Douane Aukje de Vries (VVD)
Sociale Zaken Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip (CDA)
Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten (CU, vicepremier)
Economische Zaken en Klimaat Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD)
Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66)
Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66)
Justitie en Veiligheid Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD)
Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66)
Staatssecretaris Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers (D66)
Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder (VVD)
Staatssecretaris Jeugd en Preventie Maarten van Ooijen (CU)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf (D66)
Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma (VVD)
Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu (D66)
Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot (CDA)
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge (CDA)
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen (D66)
Buitenlandse Zaken Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA, vicepremier)
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher (VVD)
Defensie Minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66)
Staatssecretaris Defensie Christophe van der Maat (VVD)
Infrastructuur en Waterstaat Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD)
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (CDA)
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer (CU)
Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD)