mei 18, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

RIVM bericht roept vraagtekens op: steeds vaker gevaccineerden die in het ziekenhuis terecht komen vanwege een Covid-19 infectie

Het RIVM nieuwsbericht over zoveel ongevaccineerden in het ziekenhuis en op de IC roept verschillende vragen op zo geeft het Artsencollectief weer in een recente berichtgeving. Berichtgeving welke geen plaats kreeg bij de reguliere media en de NOS. De cijfers van het RIVM ogen als een uitkomst van wetenschappelijk onderzoek, maar het heeft niet die vorm. Wat ontbreekt is de methode, de wijze waarop de cijfers tot stand zijn gekomen. We kunnen eenvoudigweg niet nagaan welke soort patiënten wel en welke niet zijn meegerekend. Voor onderzoeksjournalist Annelies Strikkers waren deze onduidelijkheden aanleiding om een WOB-verzoek in te dienen bij het RIVM. Wij zijn benieuwd naar de resultaten daarvan. Voor nu volstaan een paar kanttekeningen:

 • Aantal covid-patiënten in relatie tot totaal aantal opgenomen patiënten

  Zoals wel vaker bij de nieuwsberichten van het RIVM ontbreken de referentiegetallen. Een uitkomst is alleen op waarde te schatten met een maatstaf ernaast. Als er volgens het RIVM 1.492 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis werden opgenomen tussen 1 september en 3 oktober jl., dan is het van belang om te weten hoeveel patiënten in totaal werden opgenomen in deze periode.
  Omdat bekend is dat ruim 3 miljoen mensen per jaar in het ziekenhuis worden opgenomen (meest recente data uit 2019), kunnen we berekenen dat het aantal mensen dat tussen 1 september en 3 oktober jl. (33 dagen) in het ziekenhuis werd opgenomen, ongeveer 280.000 moet bedragen. Daarvan zijn er dus 1.492 met Covid-19 opgenomen, oftewel 0,5% van het totaal aantal opnames.
  Dit plaatst de coronasituatie direct in een ander licht: de opnames met COVID-19 zijn maar een heel klein deel van het totale aantal ziekenhuisopnames. Deze nuance brengt ook het Radboud UMC aan. Tijdens de piek begin 2020 ving het Nijmeegse Universiteitsziekenhuis 46 COVID-19 IC-patiënten tegelijkertijd op, nu liggen er vier COVID-19 patiënten op de IC, met nog zeven patiënten op andere afdelingen. Zij vermelden overigens niet daarbij wat het aandeel ongevaccineerden is.
 • Lagere percentages ongevaccineerden van andere (ziekenhuis)bronnen

  Onafhankelijke bronnen om de cijfers van het RIVM aan te relateren zijn nauwelijks voorhanden. Het materiaal dat wel beschikbaar is, bevestigt het beeld dat het RIVM schetst slechts ten dele. Internist in opleiding Jona Walk en microbioloog Bert Mulder hebben voor hun ziekenhuis in Nijmegen de vaccinatiestatus bijgehouden van de mensen die de afgelopen maanden met Covid-19 waren opgenomen èn zuurstof kregen toegediend. Het gaat dus om coronapatiënten die last hadden van benauwdheid. Zij vonden veel lagere percentages ongevaccineerden dan het RIVM.
  Ook tekent zich een trend af: het zijn steeds vaker gevaccineerden die in het ziekenhuis terecht komen vanwege een Covid-19 infectie. Een kanttekening bij dit onderzoek te Nijmegen, is dat het om kleine aantallen gaat (totaal 66 patiënten).
  De situatie lijkt sterk te verschillen per ziekenhuis. Het Algemeen Dagblad (AD) rapporteerde deze week dat het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ (MUMC) te maken heeft met een toename van corona patiënten, waarbij op de afdeling chirurgie negen van de tien COVID-19 patiënten waren gevaccineerd. Kennelijk zijn er grote verschillen per ziekenhuis

bron: artsencollectief.nl