juli 25, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

Benoemingen minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie

Koning Willem-Alexander heeft op 22 september 2021, op voordracht van de minister-president, dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken benoemd en de heer H.G.J. Kamp tot minister van Defensie, met ingang van 24 september 2021. Aanleiding voor de nieuwe benoemingen is het vertrek per 17 september 2021 van mevrouw S.A.M. Kaag als minister van Buitenlandse Zaken en drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten als minister van Defensie. De nieuwe bewindspersonen worden op vrijdag 24 september 2021 ten overstaan van de Koning op Paleis Huis ten Bosch beëdigd. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.