juli 25, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

ACM: hoge energieprijs is geen geldige reden om levering te beëindigen

Energiebedrijven mogen energielevering aan consumenten niet zomaar beëindigen omdat de prijzen voor energie zijn gestegen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van meldingen bij haar consumentenloket ACM ConsuWijzer.

De ACM heeft verschillende meldingen van consumenten ontvangen die een brief van hun energieleverancier hebben gekregen waarin het bedrijf de leveringsovereenkomst opzegt. Ook krijgt de ACM vragen van consumenten die van hun leverancier te horen krijgen dat hun overeenkomst met een vaste prijs wordt beëindigd en zij een overeenkomst met een variabele prijs krijgen aangeboden. Energieleveranciers beroepen zich hierbij op algemene voorwaarden of stellen dat er sprake is van wanbetaling.

Het zonder waarschuwing en zonder opzegtermijn beëindigen van de levering is nooit toegestaan. Het beëindigen van de energielevering omdat een consument niet heeft betaald mag alleen als de leverancier daarvoor al schriftelijk een betalingsherinnering heeft gestuurd en daarbij is gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. Dit is geregeld in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas.

De ACM adviseert consumenten die hiermee te maken krijgen een brief of email te sturen waarin zij erop wijzen dat de leverancier de overeenkomst niet mag beëindigen en de levering niet mag stoppen. De ACM zal de bedrijven daarop ook aanspreken.