juni 21, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

Aardbeving Garrelsweer met magnitude 3.2

Vannacht heeft om 1.46 uur een aardbeving in Groningen plaatsgevonden. Het epicentrum van de beving bevond zich in Garrelsweer in de gemeente Eemsdelta.

De aardbeving had een kracht van 3,2 op de schaal van Richter, bevestigt het KNMI. Het is de zwaarste beving in Groningen sinds mei 2019 in Westerwijtwerd met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter.

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat: “Deze aardbeving is weer een zware klap. Voor de bewoners van het gebied, die al heel veel te verduren hebben, realiseer ik mij dat dit psychisch en persoonlijk echt een hele grote dreun is. Daarom stoppen we zo snel mogelijk met de gaswinning uit het Groningenveld.”

Minister Blok bezoekt morgen Garrelsweer.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Vannacht werd Garrelsweer opgeschrikt door een zware beving. Dat is ontzettend vervelend en ik leef enorm mee met de bewoners. Samen met collega Stef Blok en de regio spannen we ons in om getroffen bewoners waar nodig te helpen.”

Schade melden

Voor bewoners in Groningen geldt dat zij eventuele schade kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Voor het melden van schade kunnen mensen als volgt contact opnemen:

Voor acuut onveilige situaties kun je bellen naar 0800 4444 111 of een speciaal online formulier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/acuut-onveilige-situatie.

IMG opent vandaag extra het steunpunt in Loppersum. Kijk voor meer informatie over de steunpunten op de website van het IMG.

Gaswinning en aardbevingen

Om de oorzaak van de aardbevingen weg te nemen, wordt de gaswinning in Groningen volledig afgebouwd. In gasjaar 2020-2021 was de gaswinning 7,8 Nm3. In het huidige gasjaar zal bij een gemiddeld temperatuurverloop in ieder geval minder worden gewonnen dan het vorige gasjaar. Energieprijzen zijn geen reden om de gaskraan extra open te draaien.

Vanaf medio 2022 dient het Groningenveld alleen nog als reservemiddel. Dat is nodig in het geval van extreme kou of uitval van installaties. Dat betekent dat een beperkt aantal winningslocaties stand-by staat en een minimale hoeveelheid gas produceert. Het kabinet wil dat ook die situatie zo kort mogelijk duurt.

Helaas blijft, zoals we ook vannacht hebben gezien, de kans op aardbevingen in Groningen nog enige tijd bestaan. Ook na het sluiten van het veld. SodM legt uit hoe dat komt.

Cijfers over de hoeveelheid gaswinning en aardbevingen in Groningen zijn te vinden op www.dashboardgroningen.nl.

Analyse NAM

De afgelopen tijd is het aantal aardbevingen rondom Loppersum toegenomen. Om uit te zoeken hoe dit komt, is NAM bezig met een verplichte analyse over deze zogenaamde aardbevingsdichtheid. SodM beoordeelt deze analyse.

Ook naar aanleiding van de beving van afgelopen nacht is NAM verplicht een uitgebreide analyse te maken ter beoordeling van SodM. De minister van Economische Zaken en Klimaat zal deze analyses bestuderen en inclusief duiding delen met de Tweede Kamer.

Zoals in de Mijnbouwregeling is vastgesteld meten, analyseren en rapporteren we, terwijl de gaswinning wordt afgebouwd naar nul.