juni 21, 2024

Nieuws en U

U maakt het nieuws, wij verzorgen de boodschap.

Aantal kankerdoden ver boven die aan corona overlijden

In 2019 overleden er in Nederland 151 885 mensen. 45.000 hiervan stierven aan kanker (29,6 procent)  en ruim 37 duizend (24,6 procent) stierven aan hart- en vaatziekten. Meer dan drie kwart (78,3 procent) van de overledenen was 70 jaar of ouder. Longkanker was meer dan 10 duizend het meest voorkomende type kanker; bijna 22 procent,  3,7 duizend mensen stierven aan kanker van lymfatisch of bloedvormend weefsel en ruim 3,5 duizend mensen stierven aan dikkedarmkanker.

In 2020 stierven in Nederland 45.064 personen (24.324 mannen en 20.740 vrouwen) met kanker als oorzaak. Dit komt overeen met 27% de totale sterfte in Nederland in 2020. In 2020 werden in Nederland ongeveer 115.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld: 60.700 bij mannen en 54.300 bij vrouwen (7,0 per 1.000 mannen en 6,2 per 1.000 vrouwen). Gezien het aantal doden kunnen we dus vaststellen dat het eigenlijk niet zo goed gaat met de aanpak van kanker.

In 2020 hield corona heel Nederland in zijn greep. Rond de 20.000 mensen kwamen er door om het leven. Bij 17.537 overlijdens is de vastgestelde doodsoorzaak Covid-19. Volgens het CBS zijn 2673 anderen vermoedelijk overleden aan de gevolgen van het virus. Hoewel meer dan 2 keer zo veel mensen aan kanker overleden zorgde dat niet voor de nodige aandacht, maar hield corona Nederland wel tot op de dag van vandaag in de greep.